ระบบวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ระบบค้นหาข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย)
ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อสารสำคัญ   * ตัวอย่าง BROMAZEPAM
เลขทะเบียน     * ตัวอย่าง N2A 3/47
จำนวนค้นหาทั้งหมด 0 รายการ
ลำดับเลขทะเบียนชื่อทางการค้าไทยชื่อทางการค้าอังกฤษชื่อผู้รับอนุญาตประเภทยาสถานะ  
No records to display.
หมายเหตุ : ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นหากประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่ออ้างอิง หรือดำเนินการทางกฎหมาย
โปรดติดต่อ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 02 590 7768-70